Tag Archives: takım çalışması

www.projesehri.com

Tuckman’ın Ekip Gelişim Aşamaları Modeli

Proje yöneticinin başarısı, ekibinin başarına bağlıdır. Bu nedenle proje yöneticilerinin takım dinamiklerini ve davranışlarını doğru anlaması gerekir. Psikoloji Profesörü olan Bruce Tuckman, takım bireylerinin arasındaki iletişimin zaman içinde gelişimi, ekibin… Read more »