Tuckman’ın Takım Gelişim Aşamaları Modeli

Proje Yönetiminde Takım Yönetimi

Proje yöneticinin başarısı, takımın başarına bağlıdır. Bu nedenle proje yöneticilerinin takım dinamiklerini ve davranışlarını doğru anlaması gerekir. Psikoloji Profesörü olan Bruce Tuckman, proje takım bireylerinin arasındaki iletişimin zaman içinde gelişimi, ekibin sorunlarla nasıl yüzleştiği ve işi başarı ile tamamlanması aşamalarını açıklayan bir model kurmuş ve adına Tuckman’ın Ekip Gelişim Aşamaları Modeli denilmiştir.

Tuckman’ın Takım Gelişim Aşamaları Modeli:

Forming (Oluşum): Bu ilk tanıştığınız andır. Ekipteki diğer kişiler hakkında bu aşamada hiçbir fikriniz yoktur. Proje takım bireyleri bu aşamada daha çok bireysel davranma eğilimindedir. Bireyler üzerindeki görev ve sorumlulukları tam olarak bilmiyor olabilirler. Proje yöneticisi aktif rol üstlenmeli; ekibin yapacağı işin kapsamını, görev paylaşımının nasıl olacağının anlaşılması adına oryantasyon düzenlemelidir.

Storming (Fırtına): İşe başladınız ve ekip üyelerini yeni yeni tanımaya başlıyorsunuz. Bu aşamada yanlış anlama ve çatışmaların olması normaldir. Kontrolun kaybedilmesi, takım motivasyonunu da azaltarak yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Fakat süreç doğru yönetildiği taktirde, sorunların çözülmesi adına atılan adımlar, ekip üyelerin arasındaki buzları eriterek; işi bitirmek adına beraber çalışmaya olanak sağlayacaktır.

Norming (Düzen): Bu aşamada takım üyeleri beraber çalışmayı öğrenmiştir. Nadiren çatışmalar olsada, takım üretkendir. Ekip üyeleri birbirini kabul etmiştir ve takım hedeflerini başarmak adına beraber hareket etmektedir. Bu aşamada proje yöneticisi bir adım geride durmalı ve proje takım üyelerinin takım hedeflerini gerçekleştirmesi için sorumluluk almalarına yardımcı olmalıdır.

Performing (Çalışma): Çatışmaların en aza girdiği, takım arasında güvenin sağlandığı ve ekip üyelerinin tam üretkenlikle çalıştığı aşamadır. Ekip insiyatif alarak sorunları kendisi çözebilir. Proje yöneticisi, yeni fikir ve yaklaşımları desteklemeli; bilgi paylaşımının doğru ve yeterli yapıldığından emin olmalıdır.

Adjourning (Çözülme): Bu aşamada proje tamamlanmıştır. Takımın başarısı mutlaka kutlanmalıdır. Ekip üyeleri, projenin bitimiyle beraber geleceğe dair endişeler taşıyabilir.

Takım bireyleri arasındaki iletişiminin geliştirilmesi ve yönetilmesi, ekip bireyleri arasındaki güvenin sağlanması, ekip kurulma aktivitelerinin projenin erken aşamalarında başlatılması proje yöntecisinin görevleridir. Tuckman modelini anlamak ve proje yöneticisi olarak üzerinize düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirerek etkili bir proje takımı kurabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir