Proje Yöneticilerinin Görev ve Sorumlulukları

Proje Yöneticisi Ne Yapar?

Gelin Proje Yöneticinin  görev ve sorumluluklarına bir göz atalım. Unutmamak gerekir ki Proje Yöneticisinin görev ve yetkileri firmanın organizasyon tipine (Fonksiyonel, matriks,  proje ofisi) ve diğer faktörlere  (part time ya da tam zamanlı istihdam) göre değişiklik gösteribilir. Aşağıdaki açıklamalar genel bilgi vermek amaçlıdır.

Proje Yöneticisi’nin görev ve sorumlulukları:

 • Proje Yöneticisi, Proje yönetim bilgi ve becerilerini kullanarak projenin başarıya ulaşmasını sağlar.
 • Projenin tamamından sorumlu olan kişidir.
 • Proje başlangıç belgesini hazırlar ya da hazırlanmasına yardımcı olur.
 • Kick-off toplantısı düzenler.
 • Proje paydaşlarını ve paydaşların gereksinimleri belirler.
 • Toplanılan gereksinimler neticesinde projenin kapsamını belirler.
 • Proje Yöneticisi’nin teknik uzman olmasına gerek yoktur.
 • Proje ekibi arasındaki iletişimin etkin olmasını sağlar, ekibin ortak amac doğrultusunda çalışmasından ve bilgilendirilmesinden sorumludur, ekip üyeleri arasındaki sorunların çözülmesinde aracılık yapar, motive kalmasını sağlar.
 • Kimin kiminle iletişimde olması gerektiğini belirler.
 • Proje yürütürmesi aşamasında proje takımına ve diğer paydaşlara destek ve bilgi sağlar, ekibin işini doğru yapması için yeterli bilgiye sahip olduğundan emin olur.
 • Projeye kaynak atanması için fonksiyonel yöneticileri ikna eder (fonksiyonel organizasyon)
 • Proje Yöneticisi, proje yönetim planlarının hazırlanması, kontrol ve takibinden sorumludur.
 • Proje zaman planının tamamını kontrol eder, eğer proje planlanandan daha geç tarihte tamamlanacak ise; proje süresini öne çekecek stratejiler geliştirir.
 • Proje aktiviteleri için zaman planlaması yapılırken, gerçek dışı zaman gereksinimleri ortaya çıkarmak ve gerçekçi zaman planları oluşturmaktan sorumludur.
 • Bütçenin planlanmasından, yönetilmesinden ve kontrolunden sorumludur.
 • Zaman ve maliyet rezervlerini belirler.
 • Aktiviteler arasındaki bağlantıları belirler.
 • İstenilen seviyedeki kalitenin belirlenmesi ve teslimatından sorumludır.
 • Değişim yönetiminin uygulatılmasından sorumludur.
 • Projede değişiklik olduğunda, bu değişikliğin tüm kısıtlara olan etkisini belirler
 • Projenin kontrolunu ve performans takibini yapar.
 • Proje ekibi, uzman ve paydaşlar ile proje risklerini belirler ve risk cevaplarını oluşturur, risklerin kontrol ve takibinden sorumludur.
 • Proje Yöneticisi, projenin başarı ya da başarısızlığından sorumludur.
 • Öğrenilmiş dersleri belirler, dokümente eder ve raporu yayımlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir