Proje Yöneticileri Ne Kadar Kazanıyor?

Proje yöneticilerin ne kadar kazandığını, PMP sertifikasyonuna sahip olmanın ne ölçüde maaş artışına yol açacağını hiç merak ettiniz mi? Eğer proje yöneticisi olarak çalışıyorsanız, yazımda aldığınız ücreti nasıl arttıracağınıza ilişkin altın değerinde bilgiler bulabilirsiniz.

Yakın zamanda 37 Ülkeden 33,000’den fazla proje yöneticisinin katılımıyla, proje yönetim uzmanlarının ortalama aylık ne kadar kazandığına dair geniş kapsamlı bir anket yapıldı. Bu anket, proje yönetiminde dünyadaki en yetkili organizasyon PMI tarafından hazırlanmıştır ve elde edilen sonuçlar oldukça şaşırtıcıdır:

Anket sonuçlarına genel bir bakış atacak olursak; ankete katılanların 70%, toplam kazançlarının (ücret, bonus ve diğer yan haklar dahil) 12 ay içerisinde arttığını söylemiştir. Diğer bir önemli nokta ise, bu anket PMP sertifikası olanların, PMP sertifikasyonu olmayanlara göre daha fazla ücret aldığını ortaya koymuştur.

Kazanılan ücreti belirleyen 4 temel faktörden söz edilmektedir. Bunlar; görev yapılan ülke, ne kadar süre proje yönetiminde deneyim sahibi olunduğu, kişinin pozisyon/görevi ve yönetilen projenin (bütçesel ve ekip sayısı bakımından) büyüklüğüdür.

  • Görev Alınan Ülke

Ülkeden ülkeye kazanılan ortalama proje yöneticisi maaşlarını aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Proje yöneticilerin en yüksek rapor ettiği maaş yıllık ortalama 130,996 USD ile İsviçre’de kazanılmaktadır. Bunu sırasıyla Amerika (112,000USD) ve Avustralya (108,593 USD) takip etmektedir. Eğer yüksek maaş kazanmak istiyorsanız, bu Ülkelerde çalışabilirsiniz. En çok para kazanacağınız Ülkeler arasında ilk sırada bulunan İsviçre yaşam kalite standardı endeksine göre “yaşanacak en iyi ülke” seçilmiş. Haftalık çalışma süresi ise sadece 35 saat. Nüfusunun %20 fazlasının yabancılardan oluşmasına şaşırmamak lazım.

Aşağıdaki anket sonuclarında sadece “tam zamanlı” olarak çalışan uzmanların verdiği cevaplar değerlendirmeye alınmıştır. İlaveten “ücret” değerlendirmesinde bonus ve yan haklar ilave edilmemiştir. n sayısı, ankete katılan kişi sayısını göstermektedir.

Ülkere göre proje yöneticisi ücretleri, proje yöneticileri ne kadar kazalıyor?

  • Deneyim Süresi

Beklenildiği gibi, proje yönetiminde kazanılan deneyim süresi arttıkça, kazanılan ücret de doğru orantılı olarak artmaktadır. İşleyen demir pas tutmazmış, çalışamaya devam…

www.projesehri.com

Deneyimli proje yöneticileri ne kadar para kazanıyor, deneyim ile kazanılan ücret arasında nasıl bağlantı var?

  • PMP Sertifikasına Sahip Olma ve Görev Aldığınız Pozisyon

Öncelikle bilmeniz gereken, bu ankete katılanların %82 PMP sertifikasyonuna sahip olduğu. Aşağıdaki tabloda, tüm ülkelerde, PMP sertifikasının ücret artışına direkt olarak katkı sağladığını görebilirsiniz. Fakat, sağladığı fayda ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Bu çalışmaya göre, Türkiye’de PMP serifikasına sahip olanlar, olmayanlara göre %20 daha fazla kazanmaktadır. İş ilanlarında, PMP sertifikasının tercih nedeni olduğunun belirtilmesi sürpriz degildir.

İlaveten ne kadar süre PMP sertifikasına sahip olduğunuzun da, ücret artışına doğrudan etkisi vardır. Aynı şekilde yetki ve sorumluluğunuz arttıkça aldığınız ücret de artmaktadır. Türkiye’de ankete katılan PMO Direktörleri ortalama 49,694 USD alırken yeni başlayan bir Proje Yönetim Uzmanı ortalama 21,562 USD kazanmaktadır.

Sadece PMP Sertifikasyona sahip olmak değil, ne kadar süre PMP sertifikasyonuna sahip olduğunuz da önemli. 3. yılın sonunda 60 PDU kazanarak, sınava yeniden girmeden sertifikanızı 3 yıl daha uzatabilirsiniz.

www.projesehri.com

PMP Sertifikası olanlar daha fazla mı kazanıyor? PMP sertifikalılar ne kadar kazanıyor?

  • Çalışılan Projelerin Büyüklüğü

Birçok ülkede daha büyük bütçeli proje ve ekibi yöneten proje yöneticileri, daha yüksek ücretler kazanmaktadır. Tabi bu oranlar ülkeden ülkeye büyük değişiklikler göstermektedir.

  • PMP Sınavında Başarılı Olmak için Tavsiyeler
    PMP Sınavında Başarılı Olmak için Tavsiyeler

Haber bülteni

Dikkat! Proje Yönetimi adına değerli bilgiler paylaşıyoruz. Aşağıdaki formu doldurarak haber bültenine üye olabilirsiniz.


  

  
	

About Gizem

Merhaba,

Adım Gizem, Endüstri Mühendisliği üzerine Lisans ve Yüksek Lisans egitimimi tamamladıktan sonra Proje Yönetimi, Kalite ve Süreç İyileştirme görevlerinde bulundum. Proje yönetimi üzerine 9+ iş tecrübem olup; 2012 yılından itibaren PMP sertifikasına sahibim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir