Başarı için Adım Adım Organizasyonel Değişim Yönetimi

Değişim Neden Gereklidir?

Değişim hiçbir zaman kolay olmamıştır. İnsan doğası gereği değişime direnç gösterir. Bu direncin altında yatan neden; bilinmeyene olan korku ya da konfor alanını terk etmeme isteği olabilir. Öte yandan, canlılar, soylarını devam ettirebilmeleri için değişen çevre koşullarına adapte olmaları gerekir. Örneğin; yaklaşık 200 bin yıl önce boz ayıdan türeyen kutup ayıları, boz ayıdan farklı olarak bacakları daha kısa, karda rahat hareket edebilmek için ayakları geniş tabanlı ve soğuktan korunmak için kalın yağ tabakasına sahiptirler. Dışardan fark edilmemeleri için postalarının rengi yarı şeffaftır ve karlı ortamda bembeyaz gözükürler. Bu özellik onların hem avlanmalarında hem de diğer avcılardan saklanmalarında avantaj sağlar. Tıpkı kutup ayıları gibi değişime adapte olabilen canlılar hayatta kalır, olamayanların ise nesli tükenir.

'Ne en guclu olan tur hayatta kalır, ne de en zeki olan… Degisime en cok adapte olabilendir, hayatta kalan.' Charles R. DarwinTweetle

İnsanlar ve organizasyonların mevcudiyeti de kendilerini değişen koşullara uyarlayabilmelerine bağlıdır. Değişimi yönetmek ve değişimi gerçekleştirmek için insanları bir araya getirmek ise en zorlu kısımdır.  Peki organizasyonunuzda değişim için nasıl bir zemin hazırlamanız gerekiyor, değişimi gerçekleştirmeniz için izlemeniz gereken adımlar neler ve ekibinize nasıl liderlik edebilirsiniz?

Adım 1- Değişime Zemin Hazırlayın

Eğer mevcut işleyişte zaten bir memnuniyetsizlik söz konusu ise; insanları bu değişime ikna etmek daha kolay olacaktır. Fakat bu başlı başına yeterli değildir. Varmak istediğiniz noktayı net bir şekilde ifade edebilmelisiniz, yani açık bir vizyonunuz olmalıdır. Bu noktaya varmak için neler yapmak gerekeceğinizi ortaya koymanız gerekecektir ve son olarak bunu gerçekleştirebilmek için elinizde yeterli kaynak ( insan, ekipman, araç, bilgi, para vs…) olması gerekir. İşte bu 4 koşulu (Memnuniyetsizlik- Vizyon- atılması gereken adımlar ve kaynaklar) sağladığınız taktirde; insanları değişime ikna etmeniz de kolay olacaktır.

Değişime olan direnç nasıl kırılır?

Bir lider, gidecegi yolu bilen, o yoldan ilerleyen ve o yolu gösteren kisidir. John C. MaxwellTweetle

Ortada bir memnuniyetsizlik olmayabilir, hatta insanlar mevcut durumlarından memnun bile olabilirler. Bu durumda yerinde saymanın ne kadar tehlikeli olacağını doğru bir şekilde açıklamanız gerekir. Günümüzde başarı; rekabet zorumlu kılmadan önce değişmek anlamına gelmektedir. 1990’lara kadar en değerli firmalardan biri olarak anılan Kodak firması; fotoğraf filmi satışlarında market lideriydi. 1996 yılında, Disney, Coca-Cola ve McDonald’s markalarının ardından Dünya’nın 4 numaralı en değerli markasına layik görüldü. Fakat dijital fotografçılık ve kamera innovasyonunda geride kaldı ve markasını doğru olarak konumlayamadı. Bu durum Dünya’nın en değerli firmalarından birisini iflasın eşiğine getirdi. Kodak’ın başarısızlığı altında yatan neden; dijital kamera çıkartamaması değil, tüketici tercihleri ve pazar dinamiklerini okumada başarısız kalması ve doğru bir iş modeli ortaya koyamamasıydı.

1975’te ilk dijital kamerayı icat eden Kodak mühendisi Steve Sasson, Kodak yönetiminin bu icada verdiği ilk tepkiyi şöyle dile getiriyor:  “Şirinmiş, ama kimseye bundan bahsetme.”

projesehri

Kodak hisse senedi fiyatlarının zamana göre değişimi

Değişime mutlaka ayak direyecek kişiler olacaktır. Mümkünse bu kişilere birebir görüşün ve değişim sürecine katılmalarını sağlayın. Sürecin bir parçası olma, o kişinin aidiyet duygusunu pekiştirecek ve değişime olan direncini azaltacaktır.

Bir lider olarak; değişimi tek başınıza gerçekleştiremezsiniz. Diğer insanları motive edecek, onlara yol gösterecek ve bir araya getirecek bir koalisyona ihtiyacınız olacaktır.Yeni şeyleri denemekten zevk alan, konumu gereği bu değişime ihtiyacı olan kişileri ve değişime inanan ama harakete geçmek için değişimin başarılı olacağına ilişkin ufak da olsa bir işaret bekleyen kişileri öncelikle yanınıza çekin.

Adım 2- Değişimi Gerçekleştirin

Değişim için gerekli kişileri yanınıza aldınız, net bir vizyonunuz var ve atılacak adımlar net bir şekilde belirlediniz. Artık harakete geçebilirsiniz, bu aşamada yapmanız gereken iletişimin doğru yapıldığından emin olmak ve önünüze çıkacak engelleri ortadan kaldırmak olacaktır.

Ve doğal olarak “ bu değişimi gerekli görmüyorum” diyen birçok insan karşınıza çıkacaktır. Bunun sizi demotive etmesine ve amacınızdan saptırmasına izin vermeyin. Bu kişilerin; değişimin neden gerekli olduğunu ve herkesin yararına olduğunu anladığından emin olun. Değişim sonrasında; sürecin nasıl olacağına ilişkin yeterli fikre sahip olmaları gerekir. Böylece insanlar, şimdiden kendilerini bu değişime hazırlayabilirler. Staj yaptığım bir firmada, bir üretim bandında aslında çalışanların hayatlarını oldukça kolaylaştırılacak bir geliştirme üzerine çalışılıyordu ama çalışanlar bu değişime direniyor ve karşı çıkıyorlardı. Kendileriyle konuştuğumda, altında yatan nedenin aslında işlerini kaybetme korkusu olduğunu öğrendim. Yeni düzenlemenin kendilerini nasıl olumlu etkileyeceğini, aslında dinlenmek için daha fazla zamanı olacaklarını ve üretim hattından çıkacak daha az hatalı ürün ile performansına da olumlu katkısı olacaklarını anladıklarında ise tutumları tamamen değişti.

Diğer önemli bir nokta ise yöneticilerin desteğini aldığınızdan emin olun. Çalışanlar değişime olumlu baksalar bile, eğer yöneticileri desteklemiyorsa; bu ilerlemenizi imkansız kılacaktır. Üst yönetimin desteği kritik öneme sahip ama tek başına yeterli değildir. Yönetimin desteğini alarak maça 1-0 önde başlarsınız ama galibiyeti garantilemek; takımın başarısına bağlıdır.

Bu değişimin başarılı olacağına inanmak için, öncelikle kanıt görmek isteyenler olacaktır. Nihai amacınızla uyumlu kısa vadeli kazanımları hedefleyin. Bu bireyleri hem motive eder hem de değişime olan inancını artırmaya fayda sağlar.

Ne kadar iyi planlama yaparsaniz yapin, herseyin plana uygun gitmesini beklememezsiniz. Degisim icin ciktiginiz yolda degisikliklere hazır olun. Ama bu degisimlerin, varmak istediginiz noktayi degistirmesine izin vermeyin.Tweetle

Adım-3 Ekibinize Liderlik Edin

Sürekli ve sürekli olarak paydaşları bilgilendirmeniz gerekecektir. Neden değişiklik gereklidir? Değişim sonucunda hedeflenen nedir ve bireylerin ve şirketin kazanımları neler olacaktır? Şu an hangi aşamadasınız? Başarılı olmak için neden bireylerin desteğinize ihtiyaçları var? Herbir birey, değişimin başarılı olmasına nasıl katkı sağlayabilir? Herkesin katkı sağlayabileceği bir ortam yaratın ve kısa vadeli kazanımların herkes tarafından bilindiğinden emin olun. Ufak başarılar, değişime olan inancı arttırarak ve insanları yanınıza çekecektir.

projesehri, liderlik, değişime liderlik etmek, proje yönetimi

W. Bennis’ in liderlik ile ilgili bir sözü

Bu süreçte herşeyin dört dörlük gitmesini bekleyemezdiniz. Değişim sonucunda ortaya çıkan yeni bir iş modeli, yeni bir ürün, yeni bir süreç, sorunlarla beraber gelecektir. Bu sorunlar organizasyonel ya da kişi bağımlı olabilir. Organizasyonel probleme örnek olarak; kişilerin yeni görev tanımlarının doğru belirlenememesi sonucunda kişilerin kimin ne iş yaptığını bilmemesi sonucu işin aksamasını verebiliriz. Kişi bağımlı problemler daha çok, değişim sonucu yeni sürece alışmanın yarattığı stres sonucu çıkartılan karmaşa ile ifade edilebilir. Ekibinizle beraber, sorunun kök nedenini bulmalı ve problemi ortadan kaldırmak adına aksiyon almalısınız. Alınacak her aksiyon için bireyleri görevlendirin ve ilgili aksiyonları planlanan zamanda aldıklarından emin olun.  Doğru bir risk yönetimi ile ortaya çıkması muhtemel sorunların, projenize olan etkisini en aza indirebilirsiniz.

Değişime liderlik eden kişi olarak; sorunlar çıksa dahi her zaman destekleyici olmanız gerekir.  Dürüst ve güvenilir olmak, saygınlık yaratarak bireylerin yanınızda olmasını sağlayacakır. Değişime mutlaka direnç gösteren kişiler olacaktır, bunun sizin motivasyonunuzu düşürmesine izin vermeyin. Sizin nihai göreviniz, insanları değişimine inandırmak, değişimi sahiplenmelerini sağlamak, motive etmek ve bu süreçte yolunuza çıkacak sorunları ortadan kaldırmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir